Fundusze Europejskie

Optima Natura sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  • oś priorytetowa: wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach;
  • działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw;
  • poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności – wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Dofinansowanie projektu z UE: 245 650 PLN.