Projekty unijne

Optima Natura sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu.


Optima Natura sp. z o.o. będzie aplikować o środki na dofinansowanie Projektu w ramach konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2021 roku, w związku z czym poszukuje kandydatów do zespołu Badawczo-Rozwojowego na poniższe stanowiska:

  1. Kierownik B+R
  2. Specjalista ds. wyrobów medycznych
  3. Ekspert ds. analityki farmaceutycznej
  4. Ekspert ds. procesów farmaceutycznych
  5. Wzornik przemysłowy
  6. Kierownik Projektu